ข่าวสาร

ประกาศผลคัดเลือกกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์-SCG


ผลการคัดเลือก

กิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์-SCG

เข้าร่วมจัดแสดงผลงานและนำเสนอผลงาน

ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ปี 2560

ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี

***********************************************

สาขากายภาพ

 

สาขาชีวภาพ

 

****หมายเหตุ กรุณาตรวจสอบความถูกต้อง และส่งแบบตอบรับกลับมายังสมาคมวิทยาศาสตร์ฯ

ภายในวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560

สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ จะส่งจดหมายและกำหนดการถึงโรงเรียนอีกครั้ง

ดาวน์โหลดแบบตอบรับ

ดาวน์โหลดแผนที่โรงแรมจัมโบเทล