วารสารวิทยาศาสตร์

วารสารวิทยาศาสตร์ ฉบับ 2/2560

มีนาคม - เมษายน 2560

ประกาศ

ผลการคัดเลือกผลงานเข้าร่วมจัดนิทรรศการ

และนำเสนอโครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 (พ.ศ.2559)

ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2559

ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

************************************

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอประกาศผลการคัดเลือกโครงงานเข้าร่วมจัดนิทรรศการและนำเสนอโครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 (พ.ศ.2559) ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2559 ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

ผลงานที่ผ่านการคัดเลือก ต้องพัฒนาเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการแนะนำแล้วจึงส่งแบบเสนอผลงาน ที่มีผลการทดลอง ทดสอบ จำนวน 10 เล่ม มาที่สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2559 (โดยส่งไฟล์ทางอีเมล์ด้วย) และให้นำโปสเตอร์ (ขนาด 80 ซม.X100 ซม.) พร้อมชิ้นงานมาจัดแสดงในวันประกวด 20-21 สิงหาคม 2559

 

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รหัส

ผลงาน

หน่วยงานที่สังกัด

ST-01

ผงเปลือกมังคุดสำหรับตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝงในงานพิสูจน์หลักฐานอาชญากรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ST-02

การปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องส่องดูเส้นเลือดดำบริเวณข้อพับของข้อศอก

มหาวิทยาลัยรังสิต

ST-03

เครื่องตัดชิ้นเนื้อด้วยไฟฟ้า

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ST-04

เครื่องล้างหัวฉีดดีเซลคอมมอนเรล (Diesel Common Rail Injector Cleaning Machine)

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี

ST-05

ระบบควบคุมหลอดไฟแอลอีดีแบบอัตโนมัติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

 

สาขานวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ ระดับ ปริญญาตรี/ปวส.

รหัส

ผลงาน

หน่วยงานที่สังกัด

SE-01

นวัตกรรมฝึกความคล่องตัว : 20 Steps Foot สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่

SE-02

Mix Car Exercise วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

SE-03

O-Bese-Gone Application ลดน้ำหนักลดโรคด้วยนาฬิกาและแอพพลิเคชันดูแลสุขภาพ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

SE-04

เครื่องสร้างความแข็งแรงกล้ามเนื้อแขน วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี

SE-05

เครื่องยืดเหยียดกล้ามเนื้อน่องและข้อมือ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ

SE-06

หนัก เบา อัตโนมัติ วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ

SE-07

อุปกรณ์ยืดเอ็นร้อยหวาย วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว

สาขานวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ ระดับปวช. / มัธยมปลาย

รหัส

ผลงาน

หน่วยงานที่สังกัด

SES-01

Healthy 3 in 1 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

SES-02

Hydraulic For Fun โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี

SES-03

Wheel Exercise โรงเรียนร่มเกล้า

SES-04

เครื่องกลสองล้อออกกำลังกาย โรงเรียนตะโหมด

SES-05

เครื่องออก กำลังกาย แบบถอดประกอบชนิดพกพา ที่มีต่อความแข็งแรง ของกล้ามเนื้อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชาย) โรงเรียนประชาวิทย์จังหวัดลำปาง โรงเรียนประชาวิทย์ จ.ลำปาง

SES-06

เทเบิลเทนนิสรีเทิร์นบอร์ด(Tabletennis Return Board) โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

SES-07

ไท ไทย 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา

SES-08

"ห่วงน้ำ" (Water Loop) วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี

SES-09

อุปกรณ์ฝึกความไวและประสาทสัมผัส (Lab Audition) โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา

 

รูปแบบการเขียนรายงา