วารสารวิทยาศาสตร์

วารสารวิทยาศาสตร์ ฉบับ 2/2560

มีนาคม - เมษายน 2560

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าค่าย

Thai Science Camp ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 9

..............................................................................

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าค่าย Thai Science Camp ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 9-13 มีนาคม 2560 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ผู้ผ่านการคัดเลือก ส่งแบบตอบรับ กลับไปยังโทรสารหมายเลข 0-2577-9990 หรือ E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ภายในวันพุธที่ 25 มกราคม 2560 (มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์)

ผู้ผ่านการคัดเลือกรายชื่อสำรอง รอการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ 


ตารางกิจกรรม

การเตรียมตัวของเยาวชนค่าย และแผนที่

แบบตอบรับ