วารสารวิทยาศาสตร์

วารสารวิทยาศาสตร์ ฉบับ 2/2560

มีนาคม - เมษายน 2560

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าค่าย

Thai Science Camp ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 10

..............................................................................

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าค่าย Thai Science Camp ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ ­9–13 มีนาคม 2561 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ผู้ผ่านการคัดเลือก ส่งแบบตอบรับไปยัง E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ภายในวันพุธที่ 31 มกราคม 2561 (มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์)

ผู้ผ่านการคัดเลือกรายชื่อสำรอง รอการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ 


ตารางกิจกรรม

การเตรียมตัวของเยาวชนค่าย

แผนที่

แบบตอบรับ word/pdf

billpayment