วารสารวิทยาศาสตร์

วารสารวิทยาศาสตร์ ฉบับ 2/2560

มีนาคม - เมษายน 2560

ขอเชิญร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “Science and Governance of Solar Radiation Management” วันพุธที่ 1 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. ถึง 17.00 น. ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ชั้น 4 อาคารจามจุรีสแควร์ สามย่าน กรุงเทพ

Invitation to join workshop

ใบสมัคร