วารสารวิทยาศาสตร์

วารสารวิทยาศาสตร์ ฉบับ 1/2560

มกราคม - กุมภาพันธ์ 2560

 

ข่าวกิจกรรม


การประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทยครั้งที่ 17 (พ.ศ.2560)

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์พร้อมเงินรางวัลและศึกษาดูงานต่างประเทศ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญชวน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. และปริญญาตรี ในสถาบันการศึกษาของรัฐ และเอกชน ส่งข้อเสนอโครงการ เข้าร่วมประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทยครั้งที่ 17 (พ.ศ.2560) หมดเขต 24 พฤษภาคม 2560

รายละเอียด


โครงการคัดเลือกครูสอนวิทยาศาสตร์เป็น“ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น” ประจำปี พ.ศ. 2560

สาขาครูวิทยาศาสตร์  สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญครูวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษา  อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา  สมัครเข้ารับการประเมินเป็นครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560 หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 เมษายน 2560

รายละเอียด


สัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “Science and Governance of Solar Radiation Management”

ขอเชิญร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “Science and Governance of Solar Radiation Management” วันพุธที่ 1 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. ถึง 17.00 น. ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ชั้น 4 อาคารจามจุรีสแควร์ สามย่าน กรุงเทพฯ

รายละเอียดบทความเก่ากว่า