วารสารวิทยาศาสตร์

วารสารวิทยาศาสตร์ ฉบับ 6/2559

พฤศจิกายน - ธันวาคม 2559

 

ข่าวกิจกรรม


โครงการคัดเลือกครูสอนวิทยาศาสตร์เป็น“ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น” ประจำปี พ.ศ. 2560

สาขาครูวิทยาศาสตร์  สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญครูวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษา  อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา  สมัครเข้ารับการประเมินเป็นครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560 หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 เมษายน 2560

รายละเอียด


ประกาศรายชื่อเข้าค่ายThai Science Camp ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 9

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าค่าย Thai Science Camp ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 9-13 มีนาคม 2560 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

รายละเอียด

บทความเก่ากว่า