ขอเชิญผู้นำเสนอทุกท่านเข้าร่วมรับเสด็จ ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีเปิดการประชุม วทท 42

ในวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.00 น.

ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม ชั้น 1 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว

โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนเวลา 7.00 น.

และเรียกเข้าห้องพิธีเวลา 8.00 น.

 

*ขอให้แต่งกายโดยใส่ชุดไว้ทุกข์สากล (ขาว-ดำ)