ข่าวสาร

ประกาศผลการตัดสินการประกวดชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์-มูลนิธิเอสซีจี ปี 2564


          ตามที่สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และ มูลนิธิเอสซีจี ได้จัดการประกวดและแข่งขันกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์-มูลนิธิเอสซีจี ทางระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 9 – 14 พฤศจิกายน 2564 นั้น คณะกรรมการได้พิจารณาตัดสินรางวัลลำดับต่างๆ ดังนี้      

สาขากายภาพ 

 • รางวัลชนะเลิศ

          ชุมนุมนักฟิสิกส์รุ่นเยาว์  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  กิจกรรม Physics in Kanom Tian        

 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

          ชุมนุมนักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  กิจกรรม The lost Zodiac นิทานดาว

 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  

          ชุมนุมนักเคมีรุ่นเยาว์  โรงเรียนวิเชียรมาตุ  กิจกรรม ศึกษาเวลาและอุณหภูมิที่มีผลต่อการเกิดผลึกของสารส้มในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดอกไม้ผลึก  

 • รางวัลชมเชย

          ชุมนุมนักเคมีรุ่นเยาว์  โรงเรียนดัดดรุณี  กิจกรรม ไซรัปมะม่วงเข้มข้นธรรมชาติ    

 • รางวัลชมเชย  

          ชุมนุมนักธรณีวิทยารุ่นเยาว์  โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน  กิจกรรม การศึกษาการดูดซับไนเตรทของหินดินดาน

 • รางวัลขวัญใจนิทรรศการ 

          ชุมนุมนักฟิสิกส์รุ่นเยาว์  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  กิจกรรม Physics in Kanom Tian         

 

สาขาชีวภาพ 

 • รางวัลชนะเลิศ 

          ชุมนุมนักสิ่งแวดล้อมรุ่นเยาว์  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  กิจกรรม Relation of Energy and Green Area        

 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

          ชุมนุมนักกีฏวิทยารุ่นเยาว์  โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"  กิจกรรม ศึกษาลักษณะทางชีววิทยาของตั๊กแตนตำข้าวยักษ์เอเชียหนามคู่

 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  

          ชุมนุมนักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  กิจกรรม จากท้องนา...สู่ "ชาเกอแยง"

 • รางวัลชมเชย

          ชุมนุมนักสัตววิทยารุ่นเยาว์  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  กิจกรรม Realistic knee joint model for physiotherapy    

 • รางวัลชมเชย  

          ชุมนุมนักกีฏวิทยารุ่นเยาว์  โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม  กิจกรรม แมงอี่นิ่ว&แมงก่ำบี้

 • รางวัลขวัญใจนิทรรศการ 

          ชุมนุมนักกีฏวิทยารุ่นเยาว์  โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม  กิจกรรม สัณฐานจะหรีดดอยเต่า