ข่าวสาร

การสัมมนาเรื่อง บทบาทของโพรไบโอติกส์ในห่วงโซ่อาหารและชีวิตประจำวัน


          ขอเชิญผู้รักสุขภาพร่วมสัมมนาเรื่อง “บทบาทของโพรไบโอติกส์ในห่วงโซ่อาหารและชีวิตประจำวัน” โดย รศ. ดร. สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ หรือผ่านระบบ ZOOM สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2554-1900 ต่อ 2441 หรือ piyapong@cgi.ac.th รับจำนวนจำกัด ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา : https://forms.gle/BZAuusDgHVhjyf697