ข่าวสาร

ประกาศสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์


     สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอปิดสำนักงานสมาคมฯ เป็นการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2565 เนื่องจากเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ หากต้องการติดต่อสมาคมฯ สามารถโทรศัพท์ได้ที่ 0970123579