ข่าวสาร

ประกาศขยายเวลาการส่งผลงานครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น พ.ศ.2566


สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขยายเวลาการส่งผลงานครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2566 

  • ส่งเอกสารการสมัครพร้อมลงรายมือชื่อจำนวน 1 ชุด ทางไปรษณีย์มายังสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ ภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 (เวลา 16.00 น.) และ
  • กรอกข้อมูลการสมัครและแนบไฟล์เอกสารการสมัครที่ลงนามแล้ว  (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB) ผ่านระบบออนไลน์ที่ https://forms.gle/etsZqzWnggXusXtaA ภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 (เวลา 16.00 น.)

โดยจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ ถึง

               สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

               คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

               ถนนพญาไท เขตปทุมวัน

               กรุงเทพฯ 10330