ข่าวสาร

ประกาศรายชื่อเข้าค่าย Thai Science Camp ครั้งที่ 15


     สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าค่าย Thai Science Camp ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 9 – 12 มิถุนายน 2566 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) 

ผู้ผ่านการคัดเลือก ให้ลงทะเบียนแบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfeOWeP2-ccJhaRwxzg9TRayyOodjcP7bef59EDiGg_s1CJoQ/viewform

ภายในวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2566 ไม่เกิน 17.00 น (มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์) พร้อมสแกน QR code ตอนท้ายแบบตอบรับ เพื่อรายงานตัวเข้ากลุ่ม และรับข้อมูลการเข้าร่วมค่ายเพิ่มเติม

ผู้ผ่านการคัดเลือกรายชื่อสำรอง รอการติดต่อจากเจ้าหน้าที่

กำหนดการ

การเตรียมตัว

แผนที่