ข่าวสาร

ประกาศผลรางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น พ.ศ.2666


รางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2566

 ***************************************

ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ระดับอุดมศึกษา

 

ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ระดับอาชีวศึกษา

 

ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ระดับมัธยมศึกษา

 

ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ระดับประถมศึกษา