ข่าวสาร

UPDATE STT49


The 49th International Congress on Science, Technology and Technology-based Innovation (STT49)

 

          สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญ อาจารย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา รวมถึงผู้สนใจทั้งภายในและต่างประเทศ นำเสนอผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังข้อมูลใหม่ๆ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับนักวิทยาศาสตร์ชาวไทยและต่างประเทศ และรับฟังการบรรยายจากนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล สาขาเคมี ปีล่าสุด "Professor Dr. Moungi G. Bawendi" (2023 Nobel Prize in Chemistry) ในพิธีเปิดการประชุม วันที่ 23 มกราคม 2567 ในงานประชุม the 49th International Congress on Science, Technology and Technology-based Innovation (STT49) ภายใต้หัวข้อ “SDGs FOR THE BENEFIT OF MANKIND” ระหว่างวันที่ 23 – 25 มกราคม 2567 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของการประชุมวิชาการ https://stt49.scisoc.or.th