ข่าวสาร

การปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาผู้เรียนในยุค BANI World


## หลักสูตร WiNS รุ่นที่ 4 ร่วมกับ สาขาครูวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการเสวนาและบรรยายพิเศษ

## "การปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาผู้เรียนในยุค  BANI World"

## ในวันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 - 16.00 น.

## ลงทะเบียนที่ https://forms.gle/gCyCDcTZSPbpS61K6

ในยุค BANI World ที่เรากำลังเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ๆ การศึกษาและการสอนก็ต้องปรับตัวเพื่อตอบสนองความต้องการและการพัฒนาของผู้เรียนในสมัยใหม่ จึงขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับยุค BANI World

จาก 6 ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2566 ผู้มากประสบการณ์

รวมทั้งรับฟังการบรรยายพิเศษจาก ดร.ภูริวรรษ คำอ้ายกาวิน ผอ.สำนักบริหารความเป็นเลิศศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา สพฐ.

ในเรื่อง "ทิศทางและนโยบายด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์" 

ห้องประชุม Zoom ที่

https://zoom.us/j/93809687682?pwd=VlF2VE94ZDFWYVJySlZtRUQ4cEFIQT09

Meeting ID: 938 0968 7682

Passcode: 544965