ข่าวสาร

ประกาศรายชื่อเข้าค่าย Thai Science Camp ครั้งที่ 16


          สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าค่าย Thai Science Camp ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 8 – 11 มิถุนายน 2567 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) 

ผู้ผ่านการคัดเลือก ให้ลงทะเบียนแบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeATeZXIrBApt8Xb22vvpi-L6FBIWvDsKGkPZaBRM9J6KMxLg/viewform

ภายในวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567 ไม่เกิน 17.00 น (มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์) พร้อมสแกน QR code ตอนท้ายแบบตอบรับ เพื่อรายงานตัวเข้ากลุ่ม และรับข้อมูลการเข้าร่วมค่ายเพิ่มเติม

ผู้ผ่านการคัดเลือกรายชื่อสำรอง รอการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ 

กำหนดการ update

การเตรียมตัว

แผนที่