ข่าวสาร

เลื่อนการประกาศผล การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ สมาคมฯ


เลื่อนการประกาศผล การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ สมาคมฯ

          ตามที่ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  จัดประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์สมาคมฯ นั้น เนื่องจากคณะกรรมการพิจารณาผลงานยังตัดสินไม่แล้วเสร็จ จึงขอเลื่อนวันประกาศผลงานเป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2567 จึงประกาศเพื่อทราบและขออภัยในความไม่เรียบร้อย