ข่าวสาร

ชุมนุมนักวิทย์ฯรุ่นเยาว์ : เริ่มต้นอย่างไร ให้ถึงเส้นชัย


          สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ ขอเชิญชวนคุณครูในสังกัดสถานศึกษาของท่านเข้าร่วมประชุม “ชุมนุมนักวิทย์ฯรุ่นเยาว์ : เริ่มต้นอย่างไร ให้ถึงเส้นชัย” เพื่อรับฟังข้อมูลและแนวทางในการจัดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ในวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2567  เวลา 13.00 – 16.30 น. ผ่านระบบโปรแกรม ZOOM โดยโปรดลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่าน QR CODE ภายในวันที่ 17 มิถุนายน 2567 เมื่อท่านลงทะเบียนแล้ว กรุณาสแกน QR code (ด้านขวา) เพื่อเข้าร่วมกลุ่ม “ครูชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์” สำหรับการสื่อสารกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ ผ่านช่องทาง line

ดาวน์โหลดจดหมายเชิญร่วมกิจกรรม