ข่าวสาร

กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน


กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน

เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2561

 

รายละเอียดและกติกาการแข่งขันของแต่ละกิจกรรม

  • การแข่งขันวาดภาพการ์ตูนและวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์

  • การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์

  • การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์

  • การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

  • การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)

  • การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย

สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ http://www.scisoc.or.th/sciweek