ข่าวสาร

ประกาศผลคัดเลือกกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์-SCG


ผลการคัดเลือก

กิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์-SCG

เข้าร่วมจัดแสดงผลงานและนำเสนอผลงาน

ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ปี 2561

ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี

***********************************************

สาขากายภาพ

 

สาขาชีวภาพ

 

****หมายเหตุ กรุณาส่งแบบตอบรับกลับมายังสมาคมวิทยาศาสตร์ฯ ภายในวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561

สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ จะส่งจดหมายและกำหนดการถึงโรงเรียนอีกครั้ง

ดาวน์โหลดแบบตอบรับ