ข่าวสาร

ประกาศผลการคัดเลือกข้อเสนอรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18


      คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงานที่ส่งเข้าประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 (พ.ศ.2561) เข้าค่ายนวัตกรรุ่นเยาว์ ระหว่างวันที่ 22 – 25 มิถุนายน 2561 ณ ฮิลล์ไซด์คันทรีโฮม จังหวัดปราจีนบุรี (ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายนวัตกรรุ่นเยาว์ โปรดส่งแบบตอบรับไปยัง สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ทางอีเมล์ scisoc.thailand@gmail.com ภายในวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561) ดังนี้
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขานวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ


กำหนดการค่ายนวัตกรรุ่นเยาว์

แบบตอบรับเข้าค่ายนวัตกรรุ่นเยาว์

       หนังสืออนุญาตจากผู้ปกครอง

แผนที่ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สถานที่จัดพิธีเปิดค่าย)