ข่าวสาร

ประกาศรายชื่อเข้าค่าย Thai Science Camp ครั้งที่ 11


          สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าค่าย Thai Science Camp ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ ­9–13 มีนาคม 2562 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ผู้ผ่านการคัดเลือก ให้ลงทะเบียนแบบตอบรับออนไลน์ ได้ที่   https://bit.ly/2SDCbha  ภายในวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 (มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์) ผู้ผ่านการคัดเลือกรายชื่อสำรอง รอการติดต่อจากเจ้าหน้าที่

 

ตารางกิจกรรม

การเตรียมตัวของเยาวชนค่าย

แผนที่

Bill payment สำหรับโรงเรียนสาธิตหรือสังกัดเอกชน