ข่าวสาร

แจกหนังสือคู่มือกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ฟรี


จำนวนจำกัดจองก่อนมีสิทธิ์ก่อน

          หนังสือ “ คู่มือกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ” ฉบับปรับปรุงใหม่ ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สำหรับนักเรียนและคุณครูที่ปรึกษากิจกรรมใช้เป็นแนวทางในการทำกิจกรรมเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์นอกเวลาเรียนให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนละ 1 ชุดเท่านั้น

หมายเหตุ 

  1. โรงเรียนที่ได้รับคู่มือฯ ในชุดที่ 1 ไปแล้ว จะไม่สามารถขอรับคู่มือฯ ในชุดที่ 1 ได้อีก (ขอรับได้เฉพาะคู่มือฯ ชุดที่ 2 เท่านั้น)
  2. ก่อนการจองกรุณาตรวจสอบ ว่าโรงเรียนเคยได้รับหนังสือคู่มือฯ ชุดที่ 1 แล้วหรือไม่ (โอนเงินค่าจัดส่งแล้วไม่สามารถขอเงินคืนได้)
  3. ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าจัดส่งทุกกรณี

ชุดที่ 1 มีทั้งหมด 6 เล่มประกอบด้วย

  - นักเคมีรุ่นเยาว์                   - นักนิเวศวิทยารุ่นเยาว์               - นักกีฏวิทยารุ่นเยาว์              

  - นักธรณีวิทยารุ่นเยาว์         - นักอุตุนิยมวิทยารุ่นเยาว์            - นักปักษีวิทยารุ่นเยาว์

ชุดที่ 2 มีทั้งหมด 5 เล่มประกอบด้วย

  - นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์       - นักฟิสิกส์รุ่นเยาว์                      - นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์             

  - นักสิ่งแวดล้อมรุ่นเยาว์       - นักสัตววิทยารุ่นเยาว์

สนใจสั่งจองหนังสือได้ฟรี มีเฉพาะค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง

ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนก่อนการสั่งจองได้ตามลิงค์ด้านล่าง

           https://docs.google.com/spreadsheets/d/141FefI95L6I8sFS571jDGxdcvuQaXO1HsrHJrmGyyrE/edit?usp=sharing  หรือ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jorqUJyrTHjnSrquG6YQ2T4LVxriV54qHcatrXCRx-Y/edit?fbclid=IwAR295s93jghu9IldAlXROneFZS_g-bhSqe_8KRmi--r-nwgTHSOprKHgfEs#gid=265305052

กรอกข้อมูลการสั่งจองได้ตามลิงค์ด้านล่าง

           https://goo.gl/forms/0T2vNuPJVYoLIJSg2

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

โทรศัพท์ 02-2185245 Email: youngscientistclubbook@gmail.com