ข่าวสาร

กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน


กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน

เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2562

ตารางการประกวดและแข่งขัน

 

รายละเอียดและกติกาการแข่งขันของแต่ละกิจกรรม

คู่มือกิจกรรมเยาวชน ดาวน์โหลด

สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ http://www.scisoc.or.th/sciweek