ข่าวสาร

ประกาศผลการคัดเลือกข้อเสนอรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19


คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงานที่ส่งเข้าประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 (พ.ศ.2562) เข้าค่ายนวัตกรรุ่นเยาว์ ระหว่างวันที่ 12 – 15 มิถุนายน 2562 ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี (ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายนวัตกรรุ่นเยาว์ โปรดส่งแบบตอบรับไปยัง สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ทางอีเมล์ scisoc.thailand@gmail.com ภายในวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562) ดังนี้

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขานวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ


 

กำหนดการค่ายนวัตกรรุ่นเยาว์

แบบตอบรับเข้าค่ายนวัตกรรุ่นเยาว์

หนังสืออนุญาตจากผู้ปกครอง

แผนที่ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สถานที่จัดพิธีเปิดค่าย)