ข่าวสาร

ผลการคัดเลือกกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์-มูลนิธิเอสซีจี


ผลการคัดเลือก

กิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์-มูลนิธิเอสซีจี

เข้าร่วมจัดแสดงผลงานและนำเสนอผลงาน

ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ปี 2562

ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี

***********************************************

สาขากายภาพ

 

สาขาชีวภาพ

****หมายเหตุ กรุณาส่งแบบตอบรับกลับมายังสมาคมวิทยาศาสตร์ฯ ภายในวันพุธที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ จะส่งจดหมายและกำหนดการถึงโรงเรียนอีกครั้ง

ดาวน์โหลดแบบตอบรับ