ข่าวสาร

ประกาศผลรางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น พ.ศ.2562


ประกาศผล

รางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562

 

ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ระดับอุดมศึกษา

 

/image/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9/%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C%20%E0%B8%94%E0%B8%A3.%E0%B8%89%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%20%20%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A2.pdf

  

ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ระดับอาชีวศึกษา

 

ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ระดับมัธยมศึกษา


 

ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ระดับประถมศึกษา


 

ประกาศรายชื่อครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น