ข่าวสาร

แจกหนังสือคู่มือกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น สำหรับบุคคลทั่วไปฟรี


หนังสือ “ คู่มือกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ” ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สำหรับนักเรียนและคุณครูที่ปรึกษากิจกรรม ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นใช้เป็นแนวทางในการทำกิจกรรมเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์นอกเวลาเรียนให้กับนักเรียน

หมายเหตุ มีค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง

ชุดที่ 1 มีทั้งหมด 6 เล่มประกอบด้วย

  - นักเคมีรุ่นเยาว์                   - นักนิเวศวิทยารุ่นเยาว์               - นักกีฏวิทยารุ่นเยาว์              

  - นักธรณีวิทยารุ่นเยาว์         - นักอุตุนิยมวิทยารุ่นเยาว์            - นักปักษีวิทยารุ่นเยาว์

ชุดที่ 2 มีทั้งหมด 5 เล่มประกอบด้วย

  - นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์       - นักฟิสิกส์รุ่นเยาว์                      - นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์             

  - นักสิ่งแวดล้อมรุ่นเยาว์       - นักสัตววิทยารุ่นเยาว์

 

 

กรอกข้อมูลการสั่งจองได้ตามลิงค์ด้านล่าง  คลิก

ตรวจสอบรายชื่อการจอง คลิก

      สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

โทรศัพท์ 02-2185245 Email: youngscientistclubbook@gmail.com