ข่าวสาร

เชิญสมาชิก สมาคมฯ ทำบุญเลี้ยงพระ ครบรอบ 72 ปี


          สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จะจัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสครบรอบ 72 ปี สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ จึงขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ ร่วมพิธี ในวันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ใต้ตึกแถบนีละนิธิ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาชิกที่มีความประสงค์ร่วมพิธี ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ภายในวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563

กำหนดการ

เวลา  09.30 น.          แขกผู้มีเกียรติพร้อมกัน ณ ใต้ตึกอาคารแถบนีละนิธิ

                                คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เวลา  10.00 น.          ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชา

เวลา  10.30 น.          พระสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์

                                - ไหว้พระรับศีล

                                - ถวายภัตตาหารเพล และจตุปัจจัย

                                - พระสงฆ์รดน้ำพระพุทธมนต์

เวลา  11.30  น.          ขอเชิญกรรมการและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านรับประทานอาหาร

                                 ณ ใต้ตึกอาคารแถบนีละนิธิ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                                 เสร็จพิธี

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน