ข่าวสาร

แจกหนังสือคู่มือกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ชุดที่ 2


แจกหนังสือคู่มือกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ชุดที่ 2 เนื่องจากขณะนี้ยังมีหนังสือคู่มือกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ชุดที่ 2 เหลือบางส่วน ท่านที่สนใจกรอกข้อมูลการสั่งจองได้ที่

http://bit.ly/2TTLFIP    ตรวจสอบการจอง   http://bit.ly/2QuMci5