ข่าวสาร

ชลอการจัดส่งวารสารวิทยาศาสตร์


เรียนสมาชิกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน  มีการระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19 ทำให้สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ ต้องชลอการจัดส่งวารสารวิทยาศาสตร์ ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสจะสงบและคลี่คลาย จึงจะได้ดำเนินการส่งวารสารวิทยาศาสตร์ให้สมาชิกฯ ต่อไป