ข่าวสาร

ประกาศผลการคัดเลือกข้อเสนอรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20


     คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการรางวัลนวัตกรรม เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมประกวดและแข่งขันรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 (พ.ศ.2563) ดังนี้ (ข้อเสนอโครงการ ที่ผ่านการคัดเลือก รอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่)