ข่าวสาร

8 ผลงาน รอบชิงชนะเลิศ รางวัลนวัตกรรม


          การประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 (พ.ศ.2563) ได้ผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศระดับละ 4 ทีม รวมเป็น 8 ทีม ตามเงื่อนไขของการประกวดรางวัลนวัตกรรมฯ ทีมที่เข้ารอบชิงชนะเลิศจะต้องเสนอผลงานที่เป็นโปสเตอร์และวีดีโอนำเสนอบนเว็บไซต์ เพื่อรับการวิพากษ์/ข้อเสนอแนะจากสารธารณะ

               ท่านสามารถเป็นผู้ร่วมกิจกรรมการประกวดรางวัลนวัตกรรมฯ โดยเข้าไปดูผลงานและตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเพื่อรับเกียรติบัตร 

      1. เนื้อเทียมวีแกนเสริมโปรตีนข้าวไฮโดรไลเสท Vegan  faux-meat fortified with rice protein hydrolysate

      2. PEAPO MEAT  เนื้อเบอร์เกอร์จากพืช

      3. ชุดเครื่องมือเขย่าเกสรและพ่นผสมเกสรพันธุ์พืช

      4. VOLTA

      5. นวัตกรรมแผ่นปะปลูกและให้ปุ๋ยเร่งการเจริญเติบโตของกล้ากล้วยไม้เพื่อการอนุรักษ์

      6. SSS Helmet

      7. วัสดุลอกลายพิมพ์นิ้วมือจากพอลิเมอร์ธรรมชาติ

      8. Low-Cost Ventilator สำหรับผู้ป่วยในที่ห่างไกล

 

      แบบสำรวจความคิดเห็น