ข่าวสาร

ผลการคัดเลือกชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์-มูลนิธิเอสซีจี ปี 2563


ผลการคัดเลือก

กิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์-มูลนิธิเอสซีจี

เข้าร่วมจัดแสดงผลงานและนำเสนอผลงาน

ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ปี 2563

ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี

 

สาขากายภาพ

 

สาขาชีวภาพ

****หมายเหตุ กรุณาส่งแบบตอบรับกลับมายังสมาคมวิทยาศาสตร์ฯ ภายในวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ จะส่งจดหมายและกำหนดการถึงโรงเรียนอีกครั้ง

ดาวน์โหลดแบบตอบรับ