ข่าวสาร

การประขุม 20th Science Council of Asia Conference


        ขอเชิญสมาชิกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการ the 20th Science Council of Asia Conference  ในหัวข้อ  The Age of New Materials: Innovation for Sustainable Society แบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2564 โดยมี ดร.กัมปนาท ซิลวา นักวิจัยจาก ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (National Energy Technology Center: ENTEC) บรรยายในเซสชัน  Advanced Energy Materials ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย