ข่าวสาร

ประกาศเลื่อนการจัดกิจกรรม การประกวดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ – มูลนิธิเอสซีจี ประจำปี พ.ศ.2564


        เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ขยายเป็นวงกว้างและพบผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงการรวมตัวของคนจำนวนมากซึ่งอาจจะมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค จึงขอเลื่อนการจัดกิจกรรม การประกวดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ – มูลนิธิเอสซีจี ประจำปี พ.ศ.2564 ดังนี้         

ระยะเวลา

กิจกรรม

  9 กรกฎาคม 2564

  16 กันยายน 2564

หมดเขตการส่งใบสมัครและเอกสารรายงานกิจกรรมชุมนุมฯ 5 เล่ม พร้อมซีดีบันทึกไฟล์รายงานในรูปแบบ.pdf เพื่อคัดเลือกเบื้องต้น (พิจารณาจากตราประทับไปรษณีย์)

  28 กรกฏาคม 2564

   11 ตุลาคม 2564

แจ้งผลการคัดเลือกเบื้องต้นทางเว็บไซต์ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  http://www.scisoc.or.th

  21-23 สิงหาคม 2564

    พฤศจิกายน 2564

- การจัดแสดงผลงานและนำเสนอผลงานของชุมนุมฯ ที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2564 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค  เมืองทองธานี

- ประกาศผลการตัดสินและมอบรางวัล