ข่าวสาร

ประกาศสมาคมวิทยาศาสตร์ฯ เรื่องให้พนักงานทำงานที่บ้าน


เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ขยายเป็นวงกว้างและพบผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอประกาศให้พนักงาน สมาคมฯ ทำงานที่บ้าน (work from home) จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น ทั้งนี้หากต้องการติดต่อสมาคมฯ สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 097-0123579 ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 -17.00 น. หรือ mail contact@scisoc.or.th