ข่าวสาร

ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21


          คณะกรรมการตัดสินรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 (นวท.21) ได้พิจารณาคัดเลือกผลงานดีเด่นเข้ารอบการประกวดระดับประเทศ ในวันที่ 4 ตุลาคม 2564  ซึ่งจะประกาศรางวัลลำดับต่างๆ ในวันที่ 5 ตุลาคม 2564

จำนวน 8 ผลงาน ได้แก่

ระดับ ปริญญาตรี/ปวส.

  • FUKU

          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

  • Tele Patient Monitor

          สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

  • อุปกรณ์ถ่างขยายผนังหัวใจห้องบนจากโลหะผสมจำรูปสำหรับรักษาภาวะหัวใจล้มเหลว

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

  • เป็นเอก :ไข่เทียมจากพืชไร้สารก่อภูมิแพ้ PEN EGG : Plant-based Entirely Nonallergenic EGG

          มหาวิทยาลัยรังสิต  

ระดับ มัธยมปลาย/ปวช.

  • นวัตกรรมยางฟองน้ำดูดซับคราบน้ำมันในทะเลจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร (Rubsorber)   

          โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

  • แอปพลิเคชันคัดกรองโรค โควิด-19 จากเสียงไอด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์    

          โรงเรียนวารีเชียงใหม่

  • รถเข็นช่วยขึ้นลงรถยนต์สำหรับผู้มีความต้องการพิเศษ

          โรงเรียนปลาปากวิทยา

  • ผ้าอนามัย Greeny

          โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  

 

          ขอเชิญผู้สนใจ ชมเทปบันทึกภาพการประกวด Thailand Innovation Awards 2021 รอบรองชนะเลิศ วันที่ 25 สิงหาคม 2564 แล้วตอบคำถามเพื่อรับเกียรติบัตร

เทปบันทึกภาพการประกวด : https://www.youtube.com/playlist?list=PLC3QJ__WM4brH9vJEf8QC9ouV6tQSmhdT

ตอบคำถามเพื่อรับเกียรติบัตร : https://forms.gle/B4668gTdf5BmWDx56