ข่าวสาร

เยาวชนดีเด่นเเห่งชาติ


สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบราราชูปถัมภ์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลเด็กเเละเยาวชนดีเด่นเเห่งชาติ เนื่องในวันเยาวชนเเห่งชาติ ประจำปี 2564 สาขาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์เทคโนโลยี

 

 ดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิก