ประกาศผลการประกวด

รางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่16

ระดับประเทศ

          สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอชื่นชมและเป็นกำลังใจให้กับผลงานทุกชิ้นงานที่ร่วมส่งเข้าประกวด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้นำประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ไปพัฒนาและสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป

 สาขานวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ ระดับ ปริญญาตรี/ปวส

รางวัลชนะเลิศ  

O-Bese-Gone Application ลดน้ำหนักลดโรคด้วยนาฬิกาและแอพพลิเคชัน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี    

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

นวัตกรรมฝึกความคล่องตัว : 20 Steps Foot

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่

รางวัลชมเชย

เครื่องสร้างความแข็งแรงกล้ามเนื้อแขน (Arm Muscles Strengthening Machine)

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี

รางวัลชมเชย

เครื่องยืดเหยียดกล้ามเนื้อน่องและข้อมือ

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ

สาขานวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ ระดับ มัธยมปลาย/ปวช

รางวัลชนะเลิศ

"ห่วงน้ำ" (Water Loop)

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

Wheel Exercise

โรงเรียนร่มเกล้า

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

เครื่องออกกำลังกาย แบบถอดประกอบ ที่มีต่อความแข็งแรง ของกล้ามเนื้อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชาย) โรงเรียนประชาวิทย์จังหวัดลำปาง

โรงเรียนประชาวิทย์ จ.ลำปาง

รางวัลชมเชย

Healthy 3 in 1

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

รางวัลชมเชย

ไท ไทย 2 “Turtle Exercise 5 in 1”

วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

เครื่องล้างหัวฉีดดีเซลคอมมอนเรล (Diesel Common Rail Injector  Cleaning Machine)

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

ผงเปลือกมังคุดสำหรับตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝงในงานพิสูจน์หลักฐานอาชญากรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

ระบบควบคุมหลอดไฟแอลอีดีแบบอัตโนมัติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร