ประกาศผลการประกวด

รางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่17

ระดับประเทศ

          สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอชื่นชมและเป็นกำลังใจให้กับผลงานทุกชิ้นงานที่ร่วมส่งเข้าประกวด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้นำประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ไปพัฒนาและสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป

 สาขานวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ ระดับ ปริญญาตรี/ปวส

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

V-Exercise

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี    

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ปิงปองมือ (Hand Table Ball; HTB)

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

เทรนเนอร์จักรยาน 3 มิติ

วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว

รางวัลชมเชย

Fitness Innovative Trainer

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สาขานวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ ระดับ มัธยมปลาย/ปวช

รางวัลชนะเลิศ

อุปกรณ์แท่นยืนกายบริหาร

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

FITBELT

โรงเรียน จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

เครื่องออกกําลังกาย “ HARD WAY POWER FIT”

โรงเรียนประชาวิทย์ จ.ลำปาง

รางวัลชมเชย

สนามฟุตบอลเด็กเล่น

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รางวัลชนะเลิศ

Cerulean Mark 5 Phototherapy for Neonatal Hyperbilirubinemia

มหาวิทยาลัยบูรพา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

R2GO 4.0  (อาทูโก สี่จุดศูนย์)

วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

Time for Tales (An interactive toy for visually impaired children)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รางวัลชมเชย

กระบวนการผลิตและเครื่องผลิตฟองเต้าหู้ในระบบต่อเนื่อง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน