ประกาศผลการประกวด

รางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่18

ระดับประเทศ

          สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอชื่นชมและเป็นกำลังใจให้กับผลงานทุกชิ้นงานที่ร่วมส่งเข้าประกวด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้นำประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ไปพัฒนาและสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป

 สาขานวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ ระดับ ปริญญาตรี/ปวส

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

 Move of Life

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี

รางวัลชมเชย

เครื่องออกกำลังกายขาลดความเสี่ยงหกล้ม (FALLOWER exercise machine)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สาขานวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ ระดับ มัธยมปลาย/ปวช

รางวัลชนะเลิศ

Harmonic hand

โรงเรียนร่มเกล้า นราธิวาส

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

Health Fit Pack

โรงเรียน จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

SPORTY to PERFECT:ชุดออกกำลังกายเพื่อการเล่นเวทอย่างมีประสิทธิภาพ

โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จังหวัดระยอง

รางวัลชมเชย

Jump Performance Test Equipment

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

รางวัลชมเชย

The Exercise of Elders เครื่องบริหารกล้ามเนื้อสำหรับผู้สูงอายุ

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์

รางวัลชมเชย

Wisebell (ดัมเบลหรรษา)

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานีค์

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รางวัลชนะเลิศ

Recombinant human peptide:ทางเลือกใหม่ เพื่อลดการการใช้ยาปฏิชีวนะและสารกันเสีย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

เจลก่อตัวเองจากกรดไขมันสำหรับรักษาโรคติดเชื้อจากการผ่าตัดเปลี่ยนเข่าของผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

INEVENT

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รางวัลชมเชย

เครื่องช่วยประหยัดเชื้อเพลิง (รุ่นที่ 2) U-save 2 (Ultrasonic atomizing & vapourizing equipment V.2)

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี

รางวัลชมเชย

Antibacterial and Super Absorbent Gauze Wound Dressing for Medical Application

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี