ข่าวสาร

ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ ร่วมงานกาลาดินเนอร์


ขอเชิญสมาชิกสมาคมวิทยาศาสตร์ฯ เข้าร่วมงานกาลาดินเนอร์ “70 ปี สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์” และร่วมรับฟังปาฐกถาพิเศษ “ก้าวต่อไปของประเทศไทยด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม” โดย นายสุวิทย์  เมษินทรีย์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับจำนวนจำกัด เพียง 50 ท่านเท่านั้น โดยสามารถแจ้งชื่อเข้าร่วมงานทางโทรศัพท์ 02-218-5245 และ 02-252-7987 ภายในวันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 (สมัครก่อนมีสิทธิก่อน)