ข่าวสารสมาคมฯ

ประกาศผลการตัดสินการประกวดชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์-มูลนิธิเอสซีจี ปี 2564


อ่านต่อ...

เปลี่ยนแปลงการจัดการประกวดกิจกรรมชุมนุมฯ


อ่านต่อ...

ประกาศรางวัล Junior Young Rising Stars of Science Award 2021


อ่านต่อ...

ประกาศรางวัล Young Rising Stars of Science Award 2021


อ่านต่อ...

ผลการคัดเลือกชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์-มูลนิธิเอสซีจี ปี 2564


อ่านต่อ...

เชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564


อ่านต่อ...

เยาวชนดีเด่นเเห่งชาติ


อ่านต่อ...

ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21


อ่านต่อ...

ประกาศสมาคมวิทยาศาสตร์ฯ เรื่องให้พนักงานทำงานที่บ้าน


เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ขยายเป็นวงกว้างและพบผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอประกาศให้พนักงาน สมาคมฯ ทำงานที่บ้าน (work from home) จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น ทั้งนี้หากต้องการติดต่อสมาคมฯ สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 097-0123579 ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 -17.00 น. หรือ mail contact@scisoc.or.th 

อ่านต่อ...

ประกาศรายชื่อครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2564


อ่านต่อ...

โครงการสมาชิกสมาคมฯ มอบสิทธิ์การรับวารสารให้โรงเรียนห่างไกล


อ่านต่อ...

ประกาศเลื่อนการจัดกิจกรรม การประกวดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ – มูลนิธิเอสซีจี ประจำปี พ.ศ.2564


อ่านต่อ...

Junior Young Rising Stars of Science


อ่านต่อ...

Young Rising Stars of Science Award 2021


อ่านต่อ...

กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ


อ่านต่อ...

การประกวดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ – มูลนิธิเอสซีจี ปี 2564


อ่านต่อ...

การประขุม 20th Science Council of Asia Conference


อ่านต่อ...

The 7th International Conference on Biochemistry and Molecular Biology (BMB 2021)


อ่านต่อ...

ประกาศสมาคมวิทยาศาสตร์ฯ เรื่องให้พนักงานทำงานที่บ้าน


อ่านต่อ...

ประกาศรายชื่อเข้าค่าย Thai Science Camp ครั้งที่ 13


อ่านต่อ...

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ สนับสนุน IYBSSD2022


อ่านต่อ...

การประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21


อ่านต่อ...

โครงการสรรหาครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564


อ่านต่อ...

Thai Science Camp 13


อ่านต่อ...

ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการสรรหาเป็นว่าที่นายกสมาคมวิทยาศาสตร์ฯ ปี พ.ศ. 2564


        

อ่านต่อ...

ประกาศรางวัล Young Rising Stars of Science Award 2020


อ่านต่อ...

ประกาศเรื่องรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี


อ่านต่อ...

ผลการคัดเลือกชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์-มูลนิธิเอสซีจี ปี 2563


อ่านต่อ...

ประกาศผล โครงการ Prime Minister’s Science Award 2020 รอบคัดเลือก


อ่านต่อ...

กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ


อ่านต่อ...

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกสมาคมฯ จากบริษัท นานมีบุ๊คส์


อ่านต่อ...

โครงการชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์-มูลนิธิเอสซีจี ปี 2563


อ่านต่อ...

8 ผลงาน รอบชิงชนะเลิศ รางวัลนวัตกรรม


อ่านต่อ...

ประกาศผลรางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น พ.ศ.2563


อ่านต่อ...

46th International Congress on Science, Technology and Technology-based Innovation (STT46)


อ่านต่อ...

ประกาศผลการคัดเลือกข้อเสนอรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20


อ่านต่อ...

การประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20


อ่านต่อ...

Young Rising Stars of Science Award 2020 รางวัลดาวรุ่งวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ประจำปี พ.ศ. 2563


อ่านต่อ...

ชลอการจัดส่งวารสารวิทยาศาสตร์


เรียนสมาชิกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน  มีการระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19 ทำให้สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ ต้องชลอการจัดส่งวารสารวิทยาศาสตร์ ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสจะสงบและคลี่คลาย จึงจะได้ดำเนินการส่งวารสารวิทยาศาสตร์ให้สมาชิกฯ ต่อไป

อ่านต่อ...

แจกหนังสือคู่มือกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ชุดที่ 2


อ่านต่อ...

เลื่อนการจัดกิจกรรม Thai Science Camp ครั้งที่ 12


อ่านต่อ...

โครงการสรรหาครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563


อ่านต่อ...

ประกาศรายชื่อเข้าค่าย Thai Science Camp ครั้งที่ 12


อ่านต่อ...

เชิญสมาชิก สมาคมฯ ทำบุญเลี้ยงพระ ครบรอบ 72 ปี


อ่านต่อ...

รายงานประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2562


อ่านต่อ...

Thai Science Camp 12


อ่านต่อ...

แจกหนังสือคู่มือกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น สำหรับบุคคลทั่วไปฟรี


อ่านต่อ...

ประกาศรางวัลนักวิทยาศาสตร์อาวุโส พ.ศ.2562


อ่านต่อ...

ประกาศผลรางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น พ.ศ.2562


อ่านต่อ...

ผลการคัดเลือกกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์-มูลนิธิเอสซีจี


อ่านต่อ...

โครงการอบรมครู Creative Design Innovation Workshop


อ่านต่อ...

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 (วทท45)


สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญ อาจารย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา รวมถึงผู้สนใจทั้งภายในและต่างประเทศ นำเสนอผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังข้อมูลใหม่ๆ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับนักวิทยาศาสตร์ชาวไทยและต่างประเทศ ในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 (วทท 45) ภายใต้หัวข้อ “Seedling Innovation for Sustainable Development” (ต้นกล้านวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน) ระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของการประชุมวิชาการ วทท 44 www.scisoc.or.th/stt

อ่านต่อ...

ประกาศผลการคัดเลือกข้อเสนอรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19


อ่านต่อ...

Prime Minister's Science Award 2019


อ่านต่อ...

โครงการประกวดนวัตกรรมสีเขียว


อ่านต่อ...

กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน


อ่านต่อ...

การประกวดชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ พ.ศ.2562


อ่านต่อ...

การสรรหาครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ปี พ.ศ.2562


การประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19


อ่านต่อ...

ประกาศรับสมัครงาน


อ่านต่อ...

แจกหนังสือคู่มือกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ฟรี


อ่านต่อ...

ประกาศรายชื่อเข้าค่าย Thai Science Camp ครั้งที่ 11


อ่านต่อ...

ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการสรรหาเป็นว่าที่นายกสมาคมวิทยาศาสตร์ฯ ปี พ.ศ.2562


อ่านต่อ...

ประกาศผล Prime Minister's Science Award


อ่านต่อ...

ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ ร่วมงานกาลาดินเนอร์


อ่านต่อ...

ขอเชิญชมถ่ายทอดสด ปาฐกถาพิเศษ


อ่านต่อ...

ประกาศเรื่องรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี


อ่านต่อ...

Thai Science Camp 11


อ่านต่อ...

ประกาศรางวัลนักวิทยาศาสตร์อาวุโส พ.ศ.2561


อ่านต่อ...

ประกาศผลรางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น พ.ศ.2561


อ่านต่อ...

ประกาศผลคัดเลือกกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์-SCG


อ่านต่อ...

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 (วทท44)


          สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญ อาจารย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา รวมถึงผู้สนใจทั้งภายในและต่างประเทศ นำเสนอผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังข้อมูลใหม่ๆ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับนักวิทยาศาสตร์ชาวไทยและต่างประเทศ ในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 (วทท 44) ภายใต้หัวข้อ “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในยุคพลิกผัน” (Science and Technology in the Disruptive Era) ระหว่างวันที่ 29-31 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของการประชุมวิชาการ วทท 44 www.scisoc.or.th/stt

อ่านต่อ...

กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน


อ่านต่อ...

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับอาชีวศึกษา ครั้งที่ 28 (พ.ศ.2561)


อ่านต่อ...

ประกาศผลการคัดเลือกข้อเสนอรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18


อ่านต่อ...

การประกวดชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ พ.ศ.2561


อ่านต่อ...

การประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18


อ่านต่อ...

การสรรหาครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ปี พ.ศ.2561


อ่านต่อ...

IUBMB Advanced School 2018 Frontiers in Infection-Associated Cancer


อ่านต่อ...

The 6th International Conference on Biochemistry and Molecular Biology


อ่านต่อ...

System Dynamics Modeling and Group Model Building


อ่านต่อ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าค่ายThai Science Camp ครั้งที่ 10


อ่านต่อ...

ปรับอัตราค่าสมัครสมาชิก สมาคมฯ


อ่านต่อ...

Thai Science Camp 10


อ่านต่อ...

ใบสมัครสมาชิก

ใบสมัครสมาชิก

อ่านต่อ...

กำหนดการค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ฯ ครั้งที่ 13


อ่านต่อ...

ประกาศผลรางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น พ.ศ.2560


อ่านต่อ...

ประกาศผลคัดเลือกรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 (พ.ศ.2560)


อ่านต่อ...

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 43


อ่านต่อ...

ประกาศผลการคัดเลือกข้อเสนอรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18


อ่านต่อ...

การประกวดชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์-SCG ประจำปี พ.ศ.2560


อ่านต่อ...

ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น” ประจำปี พ.ศ. 2560


อ่านต่อ...

การประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทยครั้งที่ 17 (พ.ศ.2560)


อ่านต่อ...