ข่าวสารสมาคมฯ

การเสนอชื่อผู้ที่สมควรเป็นนักวิทยาศาสตร์อาวุโส ปี 2567


อ่านต่อ...

ชุมนุมนักวิทย์ฯรุ่นเยาว์ : เริ่มต้นอย่างไร ให้ถึงเส้นชัย


อ่านต่อ...

เลื่อนการประกาศผล การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ สมาคมฯ


อ่านต่อ...

The 50th International Congress on Science, Technology and Technology-based Innovation (STT50)


อ่านต่อ...

เยาวชนไทยสร้างชื่อคว้ารางวัล ระดับโลก ISEF 2024


อ่านต่อ...

สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2567


อ่านต่อ...

กิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ – มูลนิธิเอสซีจี ปี 2567


อ่านต่อ...

เลื่อนการประกาศผล การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ สมาคมฯ


อ่านต่อ...

การประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24


อ่านต่อ...

ประกาศรายชื่อเข้าค่าย Thai Science Camp ครั้งที่ 16


อ่านต่อ...

การสรรหาครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2567


อ่านต่อ...

Thai Science Camp 16


อ่านต่อ...

ประกาศรางวัล Young Rising Stars of Science Award 2023


อ่านต่อ...

ประกาศรางวัล Junior Young Rising Stars of Science Award 2023


อ่านต่อ...

การปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาผู้เรียนในยุค BANI World


อ่านต่อ...

การเสนอชื่อนักเรียนไปศึกษาดูงานที่เซิร์นโดยสมาคมฯ


อ่านต่อ...

ภาพกิจกรรมค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 19 (TYSF19)


อ่านต่อ...

ขยายเวลา การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ สมาคมฯ


อ่านต่อ...

งานแถลงข่าวงาน STT49 และ TYSF19


อ่านต่อ...

ใบสมัครสมาชิกวารสารวิทยาศาสตร์ SCIENCE MAGAZINE

ใบสมัครสมาชิก

อ่านต่อ...

Young Rising Stars of Science Award 2023


อ่านต่อ...

Junior Young Rising Stars of Science Award 2023


อ่านต่อ...

ประกาศผลรางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น พ.ศ.2666


อ่านต่อ...

ผลการคัดเลือกชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์-มูลนิธิเอสซีจี ปี 2566


อ่านต่อ...

การเสนอชื่อผู้ที่สมควรเป็นนักวิทยาศาสตร์อาวุโส ปี 2566


อ่านต่อ...

เยาวชนไทยสร้างชื่อคว้ารางวัลโครงงานวิทย์ฯ ระดับโลก REGENERON ISEF 2023


อ่านต่อ...

สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 66


อ่านต่อ...

ถามเพื่อรู้ ให้ครูบอกต่อ


อ่านต่อ...

การประกวดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ – มูลนิธิเอสซีจี ปี 2566


อ่านต่อ...

ประกาศรายชื่อเข้าค่าย Thai Science Camp ครั้งที่ 15


อ่านต่อ...

ประกาศขยายเวลาการส่งผลงานครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น พ.ศ.2566


อ่านต่อ...

การประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23


อ่านต่อ...

การสรรหาครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2566


อ่านต่อ...

Thai Science Camp 15


อ่านต่อ...

ประกาศรางวัล Young Rising Stars of Science Award 2022


อ่านต่อ...

ประกาศรางวัล Junior Young Rising Stars of Science Award 2022


อ่านต่อ...

ประกาศเรื่องรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี


อ่านต่อ...

ประกาศสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์


     สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอปิดสำนักงานสมาคมฯ เป็นการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2565 เนื่องจากเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ หากต้องการติดต่อสมาคมฯ สามารถโทรศัพท์ได้ที่ 0970123579

อ่านต่อ...

แบบสอบถามการเดินทางเข้าร่วมการประชุม STT48


เรียนผู้เข้าร่วมการประชุม STT48

งานประชุม the 48th International Congress on Science, Technology and Technology-based Innovation (STT48) ขอความกรุณาท่านทำแบบสอบถามเกี่ยวกับการเดินทางในการเข้าร่วมการประชุมและ STT48 ระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อความสะดวกในการจัดการการเดินทางให้กับผู้เข้าร่วมประชุม  กรุณาตอบแบบสอบถาม ภายในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565  โดยท่านสามารถทำแบบสอบถามได้ที่ https://forms.gle/krsx8aW428aqiNtS7  

 

To all STT48 conference delegates,

On behalf of the 48th International Congress on Science, Technology and Technology-based Innovation (STT48), we would like you to fill the form to let us know how you would travel to the conference. So, we can manage transportations for you from the airport to the city and the city to the conference’s venue. https://forms.gle/krsx8aW428aqiNtS7

อ่านต่อ...

กำหนดการค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 18


อ่านต่อ...

การสัมมนาเรื่อง บทบาทของโพรไบโอติกส์ในห่วงโซ่อาหารและชีวิตประจำวัน


อ่านต่อ...

ประกาศรับสมัครงาน


อ่านต่อ...

ประกาศรายชื่อครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2565


อ่านต่อ...

ผลการคัดเลือกชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์-มูลนิธิเอสซีจี ปี 2565


อ่านต่อ...

ข้อกำหนดและขอบเขตงานการว่าจ้างการจัดทำวารสารวิทยาศาสตร์


อ่านต่อ...

กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ


อ่านต่อ...

สมัครสมาชิกสมาคมวิทยาศาสตร์ฯ

ใบสมัครสมาชิก

อ่านต่อ...

Junior Young Rising Stars of Science Award 2022


อ่านต่อ...

The 48th International Congress on Science, Technology and Technology-based Innovation (STT48)


อ่านต่อ...

การประกวดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ – มูลนิธิเอสซีจี ปี 2565


อ่านต่อ...

เยาวชนไทยคว้า 10 รางวัล โครงงานวิทย์ฯ ISEF2022


อ่านต่อ...

Young Rising Stars of Science Award 2022


อ่านต่อ...

ประกาศรายชื่อเข้าค่าย Thai Science Camp ครั้งที่ 14


อ่านต่อ...

Prime Minister’s Science Award 2022


อ่านต่อ...

การประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22


อ่านต่อ...

การสรรหาครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2565


อ่านต่อ...

การประชุมวิชาการ "วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 13"


อ่านต่อ...

การลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 13


          รองศาสตราจารย์ ดร.ธณัฏฐ์คุณ มงคลอัศวรัตน์ นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 13 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

          การจัดการประชุมระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 13 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยเป็นความร่วมมือกันระหว่างสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กับ ที่ประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์เครือเทางาม อันได้แก่  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยทักษิณ และมหาวิทยาลัยพะเยา

อ่านต่อ...

Thai Science Camp 14


อ่านต่อ...

โครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2564 (Young Thai Science Ambassador, YTSA 2021)


อ่านต่อ...

ประกาศผลการตัดสินการประกวดชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์-มูลนิธิเอสซีจี ปี 2564


อ่านต่อ...

เปลี่ยนแปลงการจัดการประกวดกิจกรรมชุมนุมฯ


อ่านต่อ...

ประกาศรางวัล Junior Young Rising Stars of Science Award 2021


อ่านต่อ...

ประกาศรางวัล Young Rising Stars of Science Award 2021


อ่านต่อ...

ผลการคัดเลือกชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์-มูลนิธิเอสซีจี ปี 2564


อ่านต่อ...

เชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564


อ่านต่อ...

เยาวชนดีเด่นเเห่งชาติ


อ่านต่อ...

ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21


อ่านต่อ...

ประกาศสมาคมวิทยาศาสตร์ฯ เรื่องให้พนักงานทำงานที่บ้าน


เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ขยายเป็นวงกว้างและพบผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอประกาศให้พนักงาน สมาคมฯ ทำงานที่บ้าน (work from home) จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น ทั้งนี้หากต้องการติดต่อสมาคมฯ สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 097-0123579 ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 -17.00 น. หรือ mail contact@scisoc.or.th 

อ่านต่อ...

ประกาศรายชื่อครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2564


อ่านต่อ...

โครงการสมาชิกสมาคมฯ มอบสิทธิ์การรับวารสารให้โรงเรียนห่างไกล


อ่านต่อ...

ประกาศเลื่อนการจัดกิจกรรม การประกวดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ – มูลนิธิเอสซีจี ประจำปี พ.ศ.2564


อ่านต่อ...

Junior Young Rising Stars of Science


อ่านต่อ...

Young Rising Stars of Science Award 2021


อ่านต่อ...

กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ


อ่านต่อ...

การประกวดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ – มูลนิธิเอสซีจี ปี 2564


อ่านต่อ...

การประขุม 20th Science Council of Asia Conference


อ่านต่อ...

The 7th International Conference on Biochemistry and Molecular Biology (BMB 2021)


อ่านต่อ...

ประกาศสมาคมวิทยาศาสตร์ฯ เรื่องให้พนักงานทำงานที่บ้าน


อ่านต่อ...

ประกาศรายชื่อเข้าค่าย Thai Science Camp ครั้งที่ 13


อ่านต่อ...

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ สนับสนุน IYBSSD2022


อ่านต่อ...

การประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21


อ่านต่อ...

โครงการสรรหาครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564


อ่านต่อ...

Thai Science Camp 13


อ่านต่อ...

ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการสรรหาเป็นว่าที่นายกสมาคมวิทยาศาสตร์ฯ ปี พ.ศ. 2564


        

อ่านต่อ...

ประกาศรางวัล Young Rising Stars of Science Award 2020


อ่านต่อ...

ประกาศเรื่องรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี


อ่านต่อ...

ผลการคัดเลือกชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์-มูลนิธิเอสซีจี ปี 2563


อ่านต่อ...

ประกาศผล โครงการ Prime Minister’s Science Award 2020 รอบคัดเลือก


อ่านต่อ...

กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ


อ่านต่อ...

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกสมาคมฯ จากบริษัท นานมีบุ๊คส์


อ่านต่อ...

โครงการชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์-มูลนิธิเอสซีจี ปี 2563


อ่านต่อ...

8 ผลงาน รอบชิงชนะเลิศ รางวัลนวัตกรรม


อ่านต่อ...

ประกาศผลรางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น พ.ศ.2563


อ่านต่อ...

46th International Congress on Science, Technology and Technology-based Innovation (STT46)


อ่านต่อ...

ประกาศผลการคัดเลือกข้อเสนอรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20


อ่านต่อ...

การประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20


อ่านต่อ...

Young Rising Stars of Science Award 2020 รางวัลดาวรุ่งวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ประจำปี พ.ศ. 2563


อ่านต่อ...

ชลอการจัดส่งวารสารวิทยาศาสตร์


เรียนสมาชิกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน  มีการระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19 ทำให้สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ ต้องชลอการจัดส่งวารสารวิทยาศาสตร์ ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสจะสงบและคลี่คลาย จึงจะได้ดำเนินการส่งวารสารวิทยาศาสตร์ให้สมาชิกฯ ต่อไป

อ่านต่อ...

แจกหนังสือคู่มือกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ชุดที่ 2


อ่านต่อ...

เลื่อนการจัดกิจกรรม Thai Science Camp ครั้งที่ 12


อ่านต่อ...

โครงการสรรหาครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563


อ่านต่อ...

ประกาศรายชื่อเข้าค่าย Thai Science Camp ครั้งที่ 12


อ่านต่อ...

เชิญสมาชิก สมาคมฯ ทำบุญเลี้ยงพระ ครบรอบ 72 ปี


อ่านต่อ...

รายงานประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2562


อ่านต่อ...

Thai Science Camp 12


อ่านต่อ...

แจกหนังสือคู่มือกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น สำหรับบุคคลทั่วไปฟรี


อ่านต่อ...

ประกาศรางวัลนักวิทยาศาสตร์อาวุโส พ.ศ.2562


อ่านต่อ...

ประกาศผลรางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น พ.ศ.2562


อ่านต่อ...

ผลการคัดเลือกกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์-มูลนิธิเอสซีจี


อ่านต่อ...

โครงการอบรมครู Creative Design Innovation Workshop


อ่านต่อ...

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 (วทท45)


สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญ อาจารย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา รวมถึงผู้สนใจทั้งภายในและต่างประเทศ นำเสนอผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังข้อมูลใหม่ๆ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับนักวิทยาศาสตร์ชาวไทยและต่างประเทศ ในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 (วทท 45) ภายใต้หัวข้อ “Seedling Innovation for Sustainable Development” (ต้นกล้านวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน) ระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของการประชุมวิชาการ วทท 44 www.scisoc.or.th/stt

อ่านต่อ...

ประกาศผลการคัดเลือกข้อเสนอรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19


อ่านต่อ...

Prime Minister's Science Award 2019


อ่านต่อ...

โครงการประกวดนวัตกรรมสีเขียว


อ่านต่อ...

กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน


อ่านต่อ...

การประกวดชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ พ.ศ.2562


อ่านต่อ...

การสรรหาครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ปี พ.ศ.2562


การประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19


อ่านต่อ...

ประกาศรับสมัครงาน


อ่านต่อ...

แจกหนังสือคู่มือกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ฟรี


อ่านต่อ...

ประกาศรายชื่อเข้าค่าย Thai Science Camp ครั้งที่ 11


อ่านต่อ...

ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการสรรหาเป็นว่าที่นายกสมาคมวิทยาศาสตร์ฯ ปี พ.ศ.2562


อ่านต่อ...

ประกาศผล Prime Minister's Science Award


อ่านต่อ...

ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ ร่วมงานกาลาดินเนอร์


อ่านต่อ...

ขอเชิญชมถ่ายทอดสด ปาฐกถาพิเศษ


อ่านต่อ...

ประกาศเรื่องรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี


อ่านต่อ...

Thai Science Camp 11


อ่านต่อ...

ประกาศรางวัลนักวิทยาศาสตร์อาวุโส พ.ศ.2561


อ่านต่อ...

ประกาศผลรางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น พ.ศ.2561


อ่านต่อ...

ประกาศผลคัดเลือกกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์-SCG


อ่านต่อ...

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 (วทท44)


          สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญ อาจารย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา รวมถึงผู้สนใจทั้งภายในและต่างประเทศ นำเสนอผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังข้อมูลใหม่ๆ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับนักวิทยาศาสตร์ชาวไทยและต่างประเทศ ในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 (วทท 44) ภายใต้หัวข้อ “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในยุคพลิกผัน” (Science and Technology in the Disruptive Era) ระหว่างวันที่ 29-31 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของการประชุมวิชาการ วทท 44 www.scisoc.or.th/stt

อ่านต่อ...

กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน


อ่านต่อ...

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับอาชีวศึกษา ครั้งที่ 28 (พ.ศ.2561)


อ่านต่อ...

ประกาศผลการคัดเลือกข้อเสนอรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18


อ่านต่อ...

การประกวดชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ พ.ศ.2561


อ่านต่อ...

การประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18


อ่านต่อ...

การสรรหาครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ปี พ.ศ.2561


อ่านต่อ...

IUBMB Advanced School 2018 Frontiers in Infection-Associated Cancer


อ่านต่อ...

The 6th International Conference on Biochemistry and Molecular Biology


อ่านต่อ...

System Dynamics Modeling and Group Model Building


อ่านต่อ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าค่ายThai Science Camp ครั้งที่ 10


อ่านต่อ...

ปรับอัตราค่าสมัครสมาชิก สมาคมฯ


อ่านต่อ...

Thai Science Camp 10


อ่านต่อ...

กำหนดการค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ฯ ครั้งที่ 13


อ่านต่อ...

ประกาศผลรางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น พ.ศ.2560


อ่านต่อ...

ประกาศผลคัดเลือกรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 (พ.ศ.2560)


อ่านต่อ...

ทำเนียบนายก


อ่านต่อ...

ประกาศผลการคัดเลือกข้อเสนอรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18


อ่านต่อ...

การประกวดชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์-SCG ประจำปี พ.ศ.2560


อ่านต่อ...

ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น” ประจำปี พ.ศ. 2560


อ่านต่อ...

การประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทยครั้งที่ 17 (พ.ศ.2560)


อ่านต่อ...